ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰੇਡਿਓਲੋਜੀ ਟੈਸਟ

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰੇਡਿਓਲੋਜੀ ਟੈਸਟ

0 0

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਰੇਡਿਓਲੋਜੀ ਟੈਸਟ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।