ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

0 0

ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੂੰਹ-ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ | ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਧੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਿਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੂੰ ਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਘੁਟਦੀ ਨੂੰ ਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦਰੱਖਤ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁਲਾਰੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ |
ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਜੇ ਸੱਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਧੀ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਲੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਹ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਸੱਸ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਅਕਸਰ ਨਨਾਣ-ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਤੇ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਬਹੂ-ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਕਈ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਾਜ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੇਕਾ ਘਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੇ ਨੂੰ ਹ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਵੇ | ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਸੁੱਖ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ, ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਨੂੰਹ ਦੀ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਟੋਕਾ-ਟਾਕੀ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਗੱਲ-ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਪੇਕਾ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਘਰ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ | ਘਰ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ | ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹ-ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ-ਧੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਸ ਸਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |